Photography

       


TONG TANG VO

March 3, 1944 ~ December 19, 2018 (age 74)
Obituary Image

THÔNG BÁO

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần:

Ba của chúng tôi là: Ông VÕ TĂNG TÒNG

Pháp Danh: NHẬT HƯNG

Sinh ngày 3 tháng 3 năm 1944 (Nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Nhâm Ngọ)

Đã từ trần ngày 19 tháng 12 năm 2018

(Nhằm ngày 13 tháng 11 năm Mậu Tuất)

Hưởng thọ 76 tuổi theo Âm Lịch

 

Chương trình Tang Lễ được dự kiến cử hành vào Thứ Bảy Ngày 29 Tháng 12 Năm 2018 tại:

AN LẠC Funeral Service

‪7441 Garden Grove Blvd, Ste #C

‪Garden Grove, CA 92841

‪714-489-5571

 

Thứ Bảy, Ngày 29 Tháng 12 Năm 2018

‪8:00 AM - 9:30 AM: Tụng Niệm Nhập Liệm, Cầu Siêu, Phát Tang do Tăng Đoàn Chùa Điều Ngự

9:30 AM - 10:00 AM: Hoà Thượng Viên Huy, Trụ Trì Chùa Điều Ngự, Đôi Lời Phân Ưu

10:00 AM - 11:00 AM: Thăm Viếng

11:00 AM - 12:00 AM: Phát Biểu

‪12:00 AM - 1:00 PM: Gia Đình Phát Biểu và Cảm Tạ

‪1:00 PM - 2:00 PM: Di quan - Hoả Táng

‪2:30 PM - 3:30 PM: Dùng Cơm với Tang Quyến tại Chùa Điều Ngự

 

Tang gia đồng kính báo:

Trưởng Nam: Võ Tấn Phát, vợ

Trưởng Nữ: Võ Thị Quỳnh Giao, chồng

Thứ Nữ: Võ Thị Ngọc Giao

Thứ Nam: Võ Tấn Phong

Thứ Nữ: Võ Thị Phi Giao, chồng

Thứ Nữ: Võ Thị Diễm Châu, chồng

Thứ Nữ: Võ Thị Mỹ Linh, chồng

Thứ Nữ: Võ Thị Giang Thanh, chồng

 

Thay vì Phúng Điếu hay Vòng Hoa, xin gởi cúng dường về:

 

‪St. Jude Children's Research Hospital

© 2019 An Lac Funeral Service. All Rights Reserved. Funeral Home website by CFS